Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

STTSố hiệuTên văn bảnNgày ban hành
7119/2008/TT-BLĐTBXHTHÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CPngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc04/10/2008
7203/2007/TT-BLĐTBXHThông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc30/01/2007
73238/HD-TLĐHướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam04/03/2014
74.Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI30/07/2013
75.Chương trình làm việc toàn Khóa của BCH Công đoàn XDVN khóa IV (nhiệm kỳ 2012-2016)16/07/2012
76.Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Tập đoàn XDVN và BCH Công đoàn XDVN02/04/2012
7732a/2012/PLX-QĐ-CĐQuy chế làm việc của BCH Công đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2012-2016)16/07/2012
7832c/2012/PLX-QĐ-CĐQuy chế hoạt động của UBKT Công đoàn XDVN khóa IV (nhiệm kỳ 2012-2016)16/07/2012
7932b/2012/PLX-QĐ-CĐQuy chế khen thưởng của Công đoàn XDVN (nhiệm kỳ 2012-2016)16/07/2012
8039a/2012/PLX-QĐ-CĐQuy chế Khen thưởng khuyến học của Công đoàn XDVN (nhiệm kỳ 2012-2016)01/08/2012
8142/2012/PLX-QĐ-CĐQuy chế làm việc của Ban Nữ công Công đoàn XDVN (nhiệm kỳ 2012-2016)01/08/2012
8239/2012/PLX-QĐ-CĐChức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Văn phòng Công đoàn XDVN01/08/2012
8340/2012/PLX-QĐ-CĐChức năng, nhiệm vụ của Ban Tài chính Công đoàn XDVN01/08/2012
8441/2012/PLX-QĐ-CĐChức năng, nhiệm vụ của Ban Chính sách - Lao động Công đoàn XDVN01/08/2012
Liên kết website
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn